Çalışmanın hayvan materyalini farklı varyetelerden dişi ve erkek olmak üzere ergin yaşta toplam 197 baş Diyarbakır güvercini oluşturmuştur. Materyale ile ilgili detaylı bilgi çizelge 1’de sunulmuştur.  Güvercinlerin çeşitli vücut ölçüleri ve dış görünüş özellikleri 0,2g hassas terazi, ölçü şeridi ve dijital kumpas yardımı ile alınmıştır.

Fotoğraf çekimleri ise CanonEos 6D (24 Megapixel) ve canon 70-200 F4.0 L IS USM lens ile yapılmıştır. Ayrıca çekimlerde kullanılan ışık sistemi 3 adet flaş ve kontrol paneli yardımı ile yapılmıştır.

Güvercinlerin dış görünüş özellikleri gaga tipi, gaga ucu rengi vetırnak rengi, baş tipi, tepelilik (kuşun başının arkasında olan tüy yönünün tersine çıkan tüylerin oluşturduğu yapı) durumu, paçalılık ve göz rengi çıplak göz ve fotoğraf çekimleri ile; kanat ve kuyruk telek sayısı ise sayılarak tespit edilmiştir. Fotoğraf çekimleri, güvercinlerin80x80 Ürün çadırları içine konularak sağdan soldan ve önden aydınlatılacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca çekimlerde ışık patlamasını önlemek için flaşlar softboxlar ile birlikte kullanılmıştır. Fotoğraflar 6000 kelvin ısı derecesinde yapılmıştır ve bütün çekimlerde aynı ısı sıcaklığı uygulanmıştır. Vücut uzunluğu (üst gaga ucu ile en uzun kuyruk teleği arası); gövde uzunluğu (ilk göğüs omuru ile pygostyle sonu arası); kanat açıklığı (iki kanatın en uzun uçma telekleri arası); kanat uzunluğu (omuz eklemi ile en uzun uçma teleği arası); kuyruk uzunluğu (kuyruğun kuyruk kökü ile en uzun kuyruk teleği arası); göğüs çevresi (iki kanat altından göğüs kemiğinin en uç noktası boyunca); göğüs genişliği (sağ ve sol glenoid boşluğun arası); baş uzunluğu (üst gaga ucu ile condylusoccipitalis arası); baş genişliği (kafatasının sol ve sağında en uç noktalar arası); gaga uzunluğu (üst gaga ucu ile gaga tüyleri arası); gaga derinliği (gaganın orta bölümünün üst ve alt kısmı arası) ve incik çapı (tarsometatarsus kemiğinin ortasından) ölçülerek yapılmıştır.

Kanat telek sayımında p-a-s (primer-axial-sekonder) sırası izlenmiştir. Vücut uzunluğu ölçülürken güvercinler sırt üstü yatırılarak tüm vücut düzleştirilmiş, kuyruk uzunluğu ölçümünde telek vücuda dik tutulmuş, kanat açıklığı ve uzunluğu alınırken kanatlar tam açık şekilde tutulmuş; kanat uzunluğu sol kanattan alınmıştır. Gaga derinliği ölçülürken alt ve üst gaga tam birleştirilmiştir. Tarsus çapı ölçümü mediolateral yönde, sağ metatarsustan yapılmıştır(Soysal ve ark 20011;  Atasoy ve ark 20013). (Şekil1)


Şekil 1. Vücut ölçülerinin alındığı bölgeler.Figure 1. Morphometric measurement regions.

1-Gaga uzunluğu; 2-Gaga derinliği; 3-Baş uzunluğu; 4-Başgenişliği; 5-Gövde uzunluğu; 6 Vücut uzunluğu; 7-Kanatuzunluğu; 8-Kanat açıklığı; 9-Göğüs genişliği; 10-Göğüs çevresi;11-Göğüs derinliği; 12-Kuyruk uzunluğu; 13-İncik çapı. (Anonim, 2015; Pennycuick, 2008).

Tüm istatistiksel analizler SPSS program paketinden yaralanarak yapılmış; gaga uzunluğu, gaga derinliği, baş uzunluğu, baş genişliği, gövde uzunluğu, vücut uzunluğu, kanat uzunluğu, kanat açıklığı, göğüs genişliği, göğüs çevresi, göğüs derinliği, kuyruk uzunluğu,  incik çapı özelliklerinin analizinde General Linear Model (GLM) prosedürü ve betimleyici istatistikleri için ‘’Descriptives’’ analiz yöntemi izlenmiştir (Petrie 2006).


Çizelge 1. Çalışmada kullanılan güvercinlerin yetiştirici, cinsiyet ve renk varyetelerine güre dağılım frekansları
Resim 1- Güvercin Fotoğraf Çekimi


Resim-2 Şerit ile Ölçüm


 
Resim 3 – Kumpas ile Ölçüm


 
Resim 4 – Cetvel ile Ölçüm