Genel olarak genetik çeşitliliğe ilişkin çalışmaların ilk basamağı mevcut durumun tespiti; tür, ırk ve popülasyon düzeyinin belirlenmesidir. Bu nedenle türe ilişkin morfolojik ve diğer biyolojik niteliklerin ölçümü ve tanımlanması gerekmektedir. Irk kavramı aynı tür içerisinde yer alan ve göreceli olarak küçük morfolojik ve genetik farklılıklar taşıyan her bir topluluğu ifade eder. Dünya üzerinde çok çeşitli türler ve ırkların var olmasına karşın zaman içinde çok sayıda ırk ve tür yok olmuştur.

Güvercin türü ve ırkları bakımından ülkemizde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Bursa Oynarı, Alabadem, Muğla, Edremit Kelebek ve Trakya Makaracısı ırk olarak tescillenmiştir.

Diyarbakır’da tıpkı Anadolu’da olduğu gibi çok uzun zamandan beri güvercin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fakat güvercin yetiştiriciliği, günümüzdeki ekolojik olumsuzluklar ve kentsel değişimlerden dolayı eski önemini yitirmiş ve otantik güvercin tipleri ve varyeteleri hızlı bir şekilde azalarak kaybolma yüz tutmuştur.
Geçmişten günümüze yetiştiricilerin kendi yapmış oldukları seleksiyon ve yetiştirme yöntemleri ile varlığını sürdüren Diyarbakır güvercinlerinin neslini sürdürebilmesi için tüm çaba ve çalışmalar desteklenmelidir.


Diyarbakır ve yöresinde yetiştirilen güvercinlerin ırk tanımlanması yapılmamış olması; buna bağlı olarak tip ve varyetelerinin kayıt altına alınmamış olması ve yetiştirici tarafından bilinçsizce melezleme yapılması Diyarbakır güvercininin genetik kaynaklarında kayıplara yol açmıştır.

Diyarbakır kültürünün ve geleneğinin bir parçası olan Diyarbakır güvercinlerinin tanıtılması ve korunması amacıyla Diyarbakır yöresinde yetiştirilen güvercinlerin ırk tespiti ile birlikte kantitatif ve kalitatif özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Diyarbakır Irk Güvercinleri ile Posta Güvercinleri Koruma ve Yaşatma Derneğimizin Karacadağ Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı dahilinde desteklediği ‘Diyarbakır Güvercinlerinin Tescillenmesi ve Tanıtım Projesi’' kapsamında faaliyetlerimizi yürütülmekteyiz. Hazırlanmış olan bu rapor söz konusu projenin faaliyetleri arasındadır.